Akademika - centrum vzdelávania, občianske združenie